Jakie są zalety studiowania na KUL-u? Kiermasz wydawców katolickich.

 ***

Homoseksualizm. Dokumenty kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa

Rewolucyjna natura judaistycznego zakazu wszelkich form seksu pozamałżeńskiego nigdzie nie przejawiała się w sposób bardziej radykalny niż wobec homoseksualizmu. W rzeczywistości można powiedzieć, że judaizm wynalazł pojęcie homoseksualizmu, jako że w starożytnym świecie seksualność nie była podzielona na heteroseksualną i homoseksualną. Ten podział był dziełem Biblii.

[...]

Aby docenić rozmiary rewolucji dokonanej w judaizmie przez zabronienie homoseksualizmu i żądanie, żeby całą interakcja seksualna odbywała się między kobietą a mężczyzną, przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że homoseksualizm był powszechnie akceptowany, ceniony i praktykowany na całym świecie.

Jedynym wyjątkiem była cywilizacja żydowska, a tysiąc lat później cywilizacja chrześcijańska.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati